ZINEK - NIKLOVÁNÍ

nejlepší protikorozní ochrana proti červené rzi

korozní odolnost minimálně 1 000 hodin

vhodná pro úpravu LITINY

dobré krycí vlastnosti

velmi dobrá teplotní odolnost

dekorativní vzhled